De liefde voor het orgel zette Jan Van Mol, destijds titularis-organist van de St. Pauluskerk te Antwerpen, aan om het orgelpatrimonium in zijn historisch-culturele context kenbaar te maken bij het grote publiek.
Calcant, de oude benaming voor de orgeltrapper, is een feit wanneer op 14 augustus 1995 de eerste Antwerpse Orgelwandeling ingericht wordt. Het orgeltoerisme is ondertussen uitgegroeid tot een vaste waarde.
Het belangrijkste historische orgel van de Zuidelijke Nederlanden bevindt zich in de St. Pauluskerk en vormt het centrum van de activiteiten van Calcant. Hier kwamen reeds meer dan 40 orgelrecitals tot stand waarbij zowel beloftevolle als befaamde organisten uit gans Europa hun talenten etaleerden.
Vrij snel na het ontluiken van Calcant werd ook een vocaal-instrumentaal luik toegevoegd. Hierbij werd aanvankelijk het accent gelegd op de Bach-cantates. Later uitgebreid naar religieuze concerterende muziek met vooral aandacht voor het romantische kerkrepertoire.Omwille van het succes kreeg Calcant in 1997 een juridische structuur onder de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk. De artistieke leiding van het vocale luik kwam in de deskundige handen van Cristel De Meulder.Concerten, festivals, cursussen, CD’s, reizen, … Calcant vzw brengt cultuur onder de mensen.